Tanıtım

Maliye bölümünün amacı ülke ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör ya da kamu sektöründe görev alabilecek niteliklere sahip, maliye alanında güncel gelişme ve değişimleri takip edebilen, gerek akademik gerekse mesleki altyapı ile donatılmış çağdaş maliyeciler yetiştirmektir.

Maliye bölümü ders müfredatı; kamu gelirleri, kamu giderleri, bütçe ve maliye politikası gibi alan derslerinin yanında temel iktisat, işletme, muhasebe ve hukuk gibi derslerden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz böylece kendilerini çok geniş bir alanda yetiştirme imkânı elde etmektedir.

Bölüm mezunlarımız; kamu kurumlarının idari birimlerinde ve teftiş kurullarında, özel sektör firmalarının muhasebe ve finans bölümlerinde görev yapabilecekleri gibi serbest muhasebecilik, mali müşavirlik, kaymakamlık ve idari hakimlik gibi meslekleri de icra edebilmektedirler.